Vanaf 1 april werk ik via 1nP en zal ik via 1nP contracten hebben met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat wanneer er sprake is van een diagnose er behandeld kan worden vanuit de GB-GGZ en vanuit de S-GGZ. De behandelingen worden dan vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico blijft hierbij van toepassing.

Zorgproduct Tijd Maximaal tarief
Kort Max 294 minuten € 507,62
Middel Max 495 minuten € 864,92
Intensief Max 750 minuten € 1356,25
Onvolledig traject* Max 120 minuten € 207,19
Onverzekerd product Per sessie € 90,00

*Onvolledig traject: wanneer geconstateerd wordt dat behandeling in de GB-GGZ niet passend is. U wordt dan terug verwezen naar de huisarts of naar de S-GGZ. Ook wanneer u na twee sessies besluit te stoppen met de behandeling wordt dit tarief gehanteerd.

Onverzekerd product

Wanneer u in behandeling komt voor een vraag waar geen DSM diagnose bij gesteld kan worden wordt de behandeling door de verzekeraar helemaal niet vergoed. U moet deze dan zelf betalen.

Bij het intake gesprek worden afspraken gemaakt over hoe u wilt betalen (per maand of in één keer aan het einde van de behandeling).

Rekeningnummer: NL63 INGB 0008 8573 14

Demage Psychologie is als praktijk in de gezondheidszorg vrijgesteld van BTW.

Eigen risico

Het eigen risico voor geboden zorg in de GB-GGZ en S-GGZ bedraagt € 385 per jaar.

Annuleren van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd of verplaatst. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 90,-. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.