Mijn naam is Jeanne Demage. Ik wil me als psycholoog inzetten voor mensen met een chronische aandoening die tegen psychologische problemen aanlopen hierin neem ik ook graag hun systeem mee.  

Zelf heb ik dystonie, een hersenaandoening die zich met name uit in mijn spieren. Deze ziekte openbaarde zich gedurende mijn basisschoolperiode maar werd pas in 2018, na bijna 30 jaar, gediagnosticeerd. Hierdoor heb ik veel ervaringsdeskundigheid op het ziek zijn en de dingen die je dan tegenkomt. Onzekerheid, rouw, onbegrip van omgeving, steeds weer aanpassen, depressieve gevoelens, nare ervaringen in het ziekenhuis, veranderingen in intimiteit en seksualiteit, het opvoeden van een energieke kleuter terwijl je zelf een fysieke beperking hebt, je komt het allemaal tegen. Ik moest ook aanpassen, ik studeerde af als verpleegkundige (2004) maar dit bleek voor de dystonie geen passende carrière. Dus ben ik door gaan studeren, eerst orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (2011) en later de post-masteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO- groep in Utrecht (2018).

Naast mijn eigen praktijk werk ik ook als gezondheidszorgpsycholoog voor het Helen Dowling Instituut (HDI), psychologische zorg bij kanker. Hiervoor heb ik als behandelaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt.

Registraties/ lidmaatschappen Cursussen
BIG: 39062382125 Basiscursus CGT VGCt (2016)
NVGzP: 4863 Module Theoretische Technische Vorming NVRG (2017) (systeem therapie)
LVVP: 4988 Basiscursus EMDR VEN (2018)
VEN: 35659 Verdiepingscursus EMDR VEN (2019)