Demage Psychologie richt zich op volwassenen. Ik richt mij hierbij op mensen die chronisch ziek zijn en daarbij tegen psychische klachten aanlopen. Hierbij gaat het niet alleen om de persoon die ziek is maar ook om het systeem, de mensen er omheen. Daarom betrek ik graag een partner of mantelzorger bij de behandeling. Ook deze mensen zijn welkom bij Demage Psychologie. Wanneer mensen chronisch ziek zijn lopen zij en hun systeem tegen verschillende dingen aan.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Rouw om wat niet meer kan
 • Eenzaamheid
 • Sombere/ depressieve klachten
 • Angsten
 • Zoeken naar balans, hoe richt je opnieuw je leven in gebaseerd op de nieuwe situatie
 • Seksualiteit en intieme relaties veranderen
 • (opnieuw) leren omgaan met stress
 • Verwerken van een ziekteproces
 • Trauma
 • Psychosomatiek
 • Zo zijn er nog veel meer dingen waar je tegenaan kan lopen

Intake

Wanneer u aangemeld bent volgt als eerste een intake. In de intake maken we kennis en bespreken we de verwijzing/ aanmelding. Ik vraag uit wat er allemaal speelt in uw leven en wat uw vraag is. Samen maken we een behandelplan. Ook worden er in de intake afspraken gemaakt over de betaling (zie tarieven). Neemt u het volgende mee naar de intake:

 • (kopie van) verzekeringspas
 • (kopie van) legitimatiebewijs
 • Verwijzing van huisarts of specialist

Behandeling

Ik gebruik verschillende technieken in de behandelingen, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), CGT (cognitieve gedragstherapie), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), oplossingsgerichte technieken en ontspanningsoefeningen. Een sessie duurt 45 min + 15 min verslaglegging. Gedurende de behandeling evalueren we regelmatig.


Afsluiten

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
U hebt als cliĆ«nt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen

Privacy

Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.